Portal Fiszki-E jest darmowym portalem edukacyjnym dla każdego. Posługując się tzw. fiszkami „uczymy się uczyć”  języków obcych. W tym serwisie internetowym stosujemy fiszki elektroniczne, ponieważ technologia informatyczna pozwala w szybki i tani sposób stworzyć miliony fiszek bez konieczności zapisywania słówek na klasycznej, tradycyjnej karteczce i wrzucania ich do katalogów,pudełek czy szuflad. Stąd nazwa Fiszki-E.

Uczenie się jako nieustanny proces powtarzania rozłożonego w czasie w sposób nierozerwalny wiąże się z fenomenem jakim jest pamięć. Wiemy,  że dysponujemy wieloma rodzajami pamięci.  Najważniejsze, z punktu widzenia osoby opanowującej nowy język, są pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała. Jeśli potraktujemy te rodzaje pamięci jako „szufladki” w naszym mózgu, łatwo  doszukamy się analogii, jaką w tym procesie odgrywać mogą fiszki.

Pojęcie Fiszki

Fiszka z francuskiego „fiche” – kartka w kartotece dotycząca określonego hasła i zawierająca związane z nim informacje lub notatki. Fiszki wykorzystuje się m.in. w katalogach bibliotecznych. Pewien rodzaj dwustronnej fiszki można jednak wykorzystywać w wielu innych sytuacjach. Fiszki znalazły zastosowanie jako mnemotechnika ułatwiająca między innymi naukę języków obcych, a w szczególności słownictwa.

Już na wczesnym etapie nauki języków obcych dosyć szybko rozumiemy, że zagadnieniem kluczowym jest przyswajanie i powtarzanie słownictwa w sposób systematyczny.

A co z gramatyką??? Zapytacie zapewne. Gramatyka jest ważna, bo dzięki znajomości jej reguł ze słów budujemy poprawne zdania, a ze zdań teksty. Gramatyka to jednak ograniczony, skończony zbiór reguł, który przeważnie możemy opanować w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto pewną grupę najczęściej powtarzających się słów stanowią słowa, nazwijmy je „funkcyjne”, pełniące rolę organizującą informację takie jak rodzajniki, określniki, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne, przyimki itp.

Słowniki frekwencyjne

Fiszki stanowią doskonały sposób nauki słownictwa. Lingwiści od dawna badają częstotliwość użycia słów i tworzą tzw. słowniki frekwencyjne. W wyniku badań odkryto wiele dowodów na to, że w codziennych sytuacjach komunikacyjnych wykorzystujemy stosunkowo niewiele słów. Językoznawcy sformułowali teorię głoszącą, że znajomość 1000 najczęściej powtarzających się słów w danym języku pozwala zrozumieć około 80% treści przekazu na poziomie podstawowym lub średnio – zaawansowanym. Teoria byłaby jak zwykle piękna, gdyby nie … wieloznaczeniowość.

Wieloznaczeniowość słów w zależności od kontekstów występowania i ich funkcji gramatycznych stanowi duży problem dla uczących się słownictwa. Dlatego ważnym jest powtarzanie poznanego słownictwa w sposób czynny i bierny w kontekście, w zdaniach i tekstach.   

Planowany kierunek rozwoju portalu

Nie można się jednak zniechęcać i od czegoś trzeba zacząć. Docelowo na tej stronie znajdą się tabele słówek oraz fiszki najczęściej używanych słówek w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz węgierskim. Zaczniemy od 1000 najczęściej występujących słów, najważniejszych czasowników, rzeczowników itp.

W dalszej części rozwoju portalu zaoferujemy listy słówek do najpopularniejszych podręczników dla uczniów. Przygotowanie do matury i innych egzaminów. Zapraszamy do aktywnego korzystania z zasobów portalu.