1000 najczęściej występujących słów w języku angielskim część pierwsza 1-100


Najczęściej występujące słówka w języku angielskim 1-100.

Najczęściej występujące słowa w języku angielskim 1-100. Znajomość tych słów  pozwoli ci szybko rozumieć wiele prostych tekstów.

Należy pamiętać, że czasowniki w tabeli najczęściej występują w formie bezokolicznika podczas gdy w rzeczywistości używamy form osobowych. Wskazana jest podstawowa umiejętność odmian czasowników przez zaimki osobowe. Przykład:

Na rewersie fiszek w języku angielskim można skorzystać z wersji dźwiękowej słówka. Klikając w symbol głośnika można zapoznać się z wymową danego słówka. Jest to pomoc, z której powinni korzystać głównie początkujący.

Fiszki z prezentowane są losowo. Prosta instrukcja działania fiszek.


FISZKA

Liczba słówek w zestawie:


0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(

Słówka znajdziecie w poniższej tabeli.

1000 najczęściej używanych słówek w języku angielskim - część 1 - 1-100

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
ten ,ta, to, ci, tethe
nazwisko, nazwaname
z, o ,odof
bardzovery
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żebyto
przezthrough
iand
tylko, właśniejust
stawiamy przed spółgłoskąa
forma, tworzyćform
win
zdaniesentence
jest (3. osoba liczba pojedynczej)is
świetniegreat
toit
myśleć, uważaćthink
tyyou
mówić, powiedziećsay
że, ten ,tamten , to …., którythat
pomoc, pomagaćhelp
onhe
niski, cichy, nisko, cicho, przygnębionylow
był (1. i 3. os. licz. poj.) byłam, był, byławas
linia, lina, kolejka, rządline
dla, do, pofor
różnic siędiffer
naon
skręcić, zakręt, obrótturn
są, jesteśare
przyczyna, powód, pot: ponieważcause
zwith
dużomuch
kiedy, gdy, ponieważ, (tak) jak,as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średnimean
jaI
przedbefore
jegohis
ruszać, ruchmove
onithey
prawy, poprawny, dobryright
byćbe
chłopiecboy
przy, w , o , naat
staryold
jedenone
także , za (np. duży)too
miećhave
ten sam, taki samsame
ten, tathis
powiedziećtell
od, zfrom
robić (3. os. licz. poj.) lub operator w Present Simpledoes
alboor
komplet, grupaset
miał, mieliśmyhad
trzythree
przezby
chciećwant
gorącyhot
powietrzeair
słowoword
cóż, dobrzewell
alebut
takżealso
cowhat
graćplay
kilka, niektóresome
małesmall
mywe
koniec, kończyćend
umieć, potrafićcan
położyćput
na zewnątrzout
domhome
inneother
czytaćread
byli, byłeśwere
dłońhand
wszystkoall
portport
tamthere
olbrzymilarge
kiedy, gdywhen
zaklęcie, literowaćspell
naup
dodaćadd
używać, użycieuse
nawet, równyeven
twójyour
ziemia, lądowaćland
jakhow
tutajhere
powiedziałsaid
musiećmust
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym han
dużybig
każdyeach
wysoki, wysokohigh
onashe
takisuch
Seria -1000 najczęściej używanych słówek w języku angielskim - część 1 - słówka 1-100