Najczęściej występujące czasowniki w języku angielskim 1-100


Najczęściej występujące czasowniki w języku angielskim 1-100.

Najczęściej występujące czasowniki w języku angielskim 1-100. Znajomość tych czasowników  pozwoli ci szybko rozumieć wiele prostych tekstów.

Należy pamiętać, że czasowniki w tabeli najczęściej występują w formie bezokolicznika podczas gdy w rzeczywistości używamy form osobowych. Wskazana jest podstawowa umiejętność odmian czasowników przez zaimki osobowe. Przykład:

Na rewersie fiszek w języku angielskim można skorzystać z wersji dźwiękowej słówka. Klikając w symbol głośnika można zapoznać się z wymową danego słówka. Jest to pomoc, z której powinni korzystać głównie początkujący.

Fiszki z prezentowane są losowo. Prosta instrukcja działania fiszek.


FISZKA

Liczba słówek w zestawie:


0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(

Dla przypomnienie tabela liczebników głównych z języka angielskiego 1 – 100.

100 najczęściej występujących czasowników angielskich

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
jestemam
jestis
are
mamhave
mahas
dostaćget
widziećsee
potrzebowaćneed
wiedzieć, znaćknow
odnaleźć, znaleźćfind
brać, wziąćtake
chciećwant
robićdo
robidoes
uczyć sięlearn
zostać, stać siębecome
przyjść, przybyć, przyjechaćcome
zawieraćinclude
podziękowaćthank
zapewniaćprovide
tworzyćcreate
dodawaćadd
rozumiećunderstand
rozważaćconsider
wybieraćchoose
rozwijaćdevelop
pamiętaćremember
determinowaćdetermine
rosnąćgrow
dopuszczać, pozwalaćallow
zapewniaćsupply
przynieśćbring
ulepszaćimprove
utrzymaćmaintain
zaczynaćbegin
istniećexist
zamierzaćtend
cieszyć się, radowaćenjoy
wykonać, przedstawiać na scenieperform
zdecydowaćdecide
zidentyfikowaćidentify
kontynuowaćcontinue
ochraniaćprotect
wymagaćrequire
pojawić sięoccur
pisaćwrite
podchodzićapproach
uniknąćavoid
przygotowaćprepare
budowaćbuild
osiągaćachieve
uwierzyćbelieve
otrzymaćreceive
wydać sięseem
omawiaćdiscuss
realizowaćrealize
zawieraćcontain
śledzićfollow
odnosić sięrefer
rozwiązaćsolve
opisaćdescribe
wolećprefer
zapobiegaćprevent
odkryćdiscover
upewnić sięensure
oczekiwaćexpect
inwestowaćinvest
redukowaćreduce
mówićspeak
zjawić się, pojawić sięappear
wyjaśniaćexplain
badaćexplore
angażowaćinvolve
stracić, przegraćlose
pozwolić sobieafford
zgodzić sięagree
słyszećhear
pozostawaćremain
reprezentowaćrepresent
ubiegać sięapply
zapomniećforget
polecićrecommend
polegać narely
różnić sięvary
generowaćgenerate
uzyskaćobtain
zaakceptowaćaccept
porozumieć sięcommunicate
skarżyć sięcomplain
zależećdepend
wchodzićenter
zdarzyć sięhappen
wskazaćindicate
sugerowaćsuggest
przeżyćsurvive
doceniaćappreciate
porównaćcompare
wyobrażać sobieimagine
dać radę, kierowaćmanage
rozróżniaćdiffer
Popularne , często powtarzające się czasowniki : 1 - 100