Węgierski


Liczby od 1 – 100 język węgierski. Gdy podróżujemy szybko okazuje się, że liczebniki główne, liczby, numery, cyfry są nieodłącznym towarzyszem w codziennej komunikacji. Z tego powodu konieczna jest znajomość liczb w każdym języku. Liczebniki  w języku węgierskim sprawiają uczącym się pewne trudności.  Język węgierski (węg. magyar nyelv) – język […]

Liczby od 1 – 100 język węgierski