Fiszki-język niemiecki-liczebniki główne 1-100


Fiszki-język niemiecki-liczebniki główne 1-100

Liczebniki główne, cyfry, są często występującymi słówkami w każdym języku. Lubimy coś policzyć.

Warto nauczyć się liczyć w języku niemieckim. Z pewnością umiejętność ta będzie pomocna w wielu sytuacjach np. w podróży.

Fiszki z liczbami prezentowane są losowo. Prosta instrukcja działania fiszek.


FISZKA

Liczba słówek w zestawie:


0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(

Dla przypomnienie tabela liczebników głównych z języka niemieckiego 1 – 100.

Liczebniki główne 1 - 100 język niemiecki

Język polski Flaga PolskiJęzyk niemiecki Flaga Niemiec
jeden ein
dwazwei
trzydrei
czteryvier
pięćfünf
sześćsechs
siedemsieben
osiem acht
dziewięćneun
dziesięćzehn
jedenaścieelf
dwanaściezwölf
trzynaściedreizehn
czternaścievierzehn
piętnaście fünfzehn
szesnaściesechzehn
siedemnaście siebzehn
osiemnaścieachtzehn
dziewiętnaścieneunzehn
dwadzieściazwanzig
dwadzieścia jedeneinundzwanzig
dwadzieścia dwazweiundzwanzig
dwadzieścia trzydreiundzwanzig
dwadzieścia czteryvierundzwanzig
dwadzieścia pięćfünfundzwanzig
dwadzieścia sześćsechsundzwanzig
dwadzieścia siedemsiebenundzwanzig
dwadzieścia osiemachtundzwanzig
dwadzieścia dziewięćneunundzwanzig
trzydzieścidreißig
trzydzieści jedeneinunddreißig
trzydzieści dwazweiunddreißig
trzydzieści trzydreiunddreißig
trzydzieści czteryvierunddreißig
trzydzieści pięćfünfunddreißig
trzydzieści sześćsechsunddreißig
trzydzieści siedemSiebenunddreißig
trzydzieści osiemachtunddreißig
trzydzieści dziewięćneununddreißig
czterdzieścivierzig
czterdzieści jedeneinundvierzig
czterdzieści dwazweiundvierzig
czterdzieści trzydreiundvierzig
czterdzieści czteryvierundvierzig
czterdzieści pięćfünfundvierzig
czterdzieści sześćsechsundvierzig
czterdzieści siedemsiebenundvierzig
czterdzieści osiemachtundvierzig
czterdzieści dziewięćNeunundvierzig
pięćdziesiąt fünfzig
pięćdziesiąt jedeneinundfünfzig
pięćdziesiąt dwazweiundfünfzig
pięćdziesiąt trzydreiundfünfzig
pięćdziesiąt czteryvierundfünfzig
pięćdziesiąt pięćfünfundfünfzig
pięćdziesiąt sześćsechsundfünfzig
pięćdziesiąt siedemSiebenundfünfzig
pięćdziesiąt osiemachtundfünfzig
pięćdziesiąt dziewięćneunundfünfzig
sześćdziesiątsechzig
sześćdz jedenSechster
sześćdziesiąt dwazweiundsechzig
sześćdziesiąt trzydreiundsechzig
sześćdziesiąt czteryvierundsechzig
sześćdziesiąt pięćfünfundsechzig
sześćdziesiąt sześćsechsundsechzig
sześćdziesiąt siedemSiebenundsechzig
 sześćdziesiąt osiemachtundsechzig
 sześćdziesiąt dziewięćneunundsechzig
 siedemdziesiątsiebzig
 siedemdziesiąt jedeneinundsiebzig
 siedemdziesiąt dwazweiundsiebzig
 siedemdziesiąt trzydreiundsiebzig
 siedemdziesiąt czteryvierundsiebzig
siedemdziesiąt pięćfünfundsiebzig
 siedemdziesiąt sześćsechsundsiebzig
 siedemdziesiąt siedemSiebenundsiebzig
 siedemdziesiąt osiemachtundsiebzig
 siedemdziesiąt dziewięćneunundsiebzig
 osiemdziesiątachtzig
 osiemdziesiąt jedeneinundachtzig
 osiemdziesiąt dwazweiundachtzig
 osiemdziesiąt trzydreiundachtzig
osiemdziesiąt czteryvierundachtzig
 osiemdziesiąt pięćfünfundachtzig
 osiemdziesiąt sześćsechsundachtzig
 osiemdziesiąt siedemsiebenundachtzig
 osiemdziesiąt osiemachtundachtzig
 osiemdziesiąt dziewięćneunundachtzig
dziewięćdziesiątneunzig
 dziewięćdziesiąt jedeneinundneunzig
 dziewięćdziesiąt dwazweiundneunzig
 dziewięćdziesiąt trzydreiundneunzig
 dziewięćdziesiąt czteryvierundneunzig
 dziewięćdziesiąt pięćfünfundneunzig
 dziewięćdziesiąt sześćsechsundneunzig
 dziewięćdziesiąt siedemsiebenundneunzig
 dziewięćdziesiąt osiemachtundneunzig
 dziewięćdziesiąt dziewięćneunundneunzig
 stohundert
Liczby, cyfry, liczebniki główne 1 - 100 język niemiecki