język angielski100 najczęściej występujących czasowników w języku angielskimi. Czasownik jest najważniejszym elementem zdania we wszystkich językach indoeuropejskich. Znajomość podstawowych czasowników w szybki sposób sprawia, że zaczynamy rozumieć słyszane czy też czytane wypowiedzi. W tym poście linkujemy do 100 najczęściej występujących czasowników w języku angielskim. Czasowniki te są podane najczęściej w formie […]

100 najczęściej występujących czasowników w języku angielskim


Liczby od 1 – 100 język angielski. Liczebniki główne, liczby są nieodłącznym towarzyszem w codziennej komunikacji. Z tego powodu konieczna jest znajomość liczb. Szczególnie znajomość liczebników  w języku angielskim jest nieodzowna w życiu codziennym. Język angielski przenika chyba wszystkie języki w pewnym stopniu. Nie będziemy się zastanawiać nad zaletami czy […]

Liczby od 1 – 100 język angielski