liczebniki


Liczby od 1 – 100 język węgierski. Gdy podróżujemy szybko okazuje się, że liczebniki główne, liczby, numery, cyfry są nieodłącznym towarzyszem w codziennej komunikacji. Z tego powodu konieczna jest znajomość liczb w każdym języku. Liczebniki  w języku węgierskim sprawiają uczącym się pewne trudności.  Język węgierski (węg. magyar nyelv) – język […]

Liczby od 1 – 100 język węgierski


Liczby od 1 – 100 język niemiecki. Liczebniki główne, liczby, numery, cyfry – „Die Zahlen, Nummern, Ziffern” – są nieodłącznym towarzyszem w codziennej komunikacji. Z tego powodu konieczna jest znajomość liczb w każdym języku. Liczebniki  w języku niemieckim początkowo sprawiają uczącym się pewne trudności.  W języku niemieckim liczy się trochę […]

Liczby od 1 – 100 język niemiecki


Liczby od 1 – 100 język angielski. Liczebniki główne, liczby są nieodłącznym towarzyszem w codziennej komunikacji. Z tego powodu konieczna jest znajomość liczb. Szczególnie znajomość liczebników  w języku angielskim jest nieodzowna w życiu codziennym. Język angielski przenika chyba wszystkie języki w pewnym stopniu. Nie będziemy się zastanawiać nad zaletami czy […]

Liczby od 1 – 100 język angielski